wie zijn wij?

Wij vertalen uw vraag naar concrete huisvesting en nemen de regie bij de realisatie van uw renovatie-, verbouw- of nieuwbouwplannen. Ontzorgen van de opdrachtgever bij bouw gerelateerd werk staat bij ons centraal. Het is inspirerend om samen te werken met enthousiaste opdrachtgevers die optimaal willen presteren bij het project en gerelateerde processen. Bovendien hebben wij ruime ervaring met het werken in een 24/7 omgeving, waar excellente zorg voorop staat, waar negatieve gevolgen van bouwen (stof, geluid en trillingen) niet zijn gewenst. Het is iedere dag weer ’n uitdaging de projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij onze kennis en ervaring goed van pas komen.

Vaardigheden

Deskundig op de inhoud.

Persoonlijke gedrevenheid inspireert zowel collega’s, projectdeelnemers als opdrachtgevers en dit wordt ook als zodanig gewaardeerd.

Eigenwijsheid en het creatief vermogen om zaken anders aan te pakken dan voorgeschreven of gegeven is indien dit betere resultaten voor de opdrachtgever kan opleveren.

Betrouwbaar, afspraak is afspraak

Werkwijze

Het projectmatig werken is van toepassing op de aansturing van de projecten. De projectmanager draagt zorg voor ieders belang in het project, de stuurgroep is in het proces beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk. De methodieken PRINCE2 en IPMA vormen de basis in de aansturing van de projecten, wij sturen op de volgende beheersaspecten: geld, organisatie, informatie, kwaliteit, vergunningen, tijd, risico en scope.

Bouwmanagement – Vastgoedbeheer – Directievoering – Bouwkundige inspecties en inventarisaties – Conditiemetingen volgens de NEN2767 – Meerjarenonderhoudsbegrotingen – Bouwkundig advies